Grundfärger

Definierar färger för datarader. Inställningen gäller endast nya diagram.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Charts - Default Colors.


Diagramfärger

Visar alla färger som är tillgängliga för dataserien. Markera en dataserie för att ändra färg på den. Välj en färg ur den intilliggande färgtabellen.

Färgtabell

Tabellen används för att ersätta färgerna för de markerade dataraderna. Om du t.ex. har markerat datarad 6 och klickar på färgen grön 8, kommer den gamla färgen i dataraden att ersättas med grön 8. Namnet på den markerade färgen visas under färgtabellen.

Standard

Återställer de färginställningar som var definierade när programmet installerades.

warning

Vissa alternativ kan inte återställas när de börjat ändras. Ändra isåfall antingen tillbaka manuellt eller klicka på Avbryt och öppna Alternativ-dialogrutan igen.


Stötta oss!