Diagramalternativ

Defines the general settings for charts.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Charts.


Grundfärger

Definierar färger för datarader. Inställningen gäller endast nya diagram.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!