Inställningar

Definierar formelinställningar som gäller alla dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math - Settings.


Utskriftsalternativ

Rubrik

Anger om du vill att dokumentets namn ska inkluderas i utskriften.

Formeltext

Anger om innehållet från kommandofönstret ska inkluderas längst ner i utskriften.

Inramning

Placerar en tunn ram runt formelområdet i utskriften. Rubrik och Formeltext flyttas bara ned en ram om motsvarande kryssruta är aktiverad.

Utskriftsformat

Originalstorlek

Skriver ut formeln utan att teckenstorleken justeras. Om det finns långa formler kan detta alternativ innebära att en del av formeltexten klipps av.

Anpassa sida

Justera formeln till det sidformat som används i utskriften. Den verkliga storleken bestäms av pappersformatet.

Skalning

Förminskar eller förstorar storleken på en utskriven formel med en angiven förstoringsgrad. Skriv en förstoringsgrad direkt i rutan Skalning eller ange ett värde med pilknapparna.

Övriga alternativ

Ignorera ~ och ' vid radslutet

Anger att dessa jokertecken för avstånd tas bort om de förekommer i slutet av raden. I tidigare versioner av LibreOffice förhindrades att formelns högra kant klipptes av vid utskrift genom att sådana tecken lades till i slutet av en rad.

Inkludera endast använda symboler (mindre filstorlek)

Spara endast de symboler som varje formel använder. I tidigare versioner av LibreOffice sparades alla symboler med varje formel.

Stötta oss!