InstÀllningar

Definierar formelinstÀllningar som gÀller alla dokument.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math - Settings.


Utskriftsalternativ

Rubrik

Anger om du vill att dokumentets namn ska inkluderas i utskriften.

Formeltext

Anger om innehÄllet frÄn kommandofönstret ska inkluderas lÀngst ner i utskriften.

Inramning

Placerar en tunn ram runt formelomrÄdet i utskriften. Rubrik och Formeltext flyttas bara ned en ram om motsvarande kryssruta Àr aktiverad.

Utskriftsformat

Originalstorlek

Skriver ut formeln utan att teckenstorleken justeras. Om det finns lÄnga formler kan detta alternativ innebÀra att en del av formeltexten klipps av.

Anpassa sida

Justera formeln till det sidformat som anvÀnds i utskriften. Den verkliga storleken bestÀms av pappersformatet.

Skalning

Förminskar eller förstorar storleken pÄ en utskriven formel med en angiven förstoringsgrad. Skriv en förstoringsgrad direkt i rutan Skalning eller ange ett vÀrde med pilknapparna.

Övriga alternativ

Ignorera ~ och ' vid radslutet

Anger att dessa jokertecken för avstÄnd tas bort om de förekommer i slutet av raden. I tidigare versioner av LibreOffice förhindrades att formelns högra kant klipptes av vid utskrift genom att sÄdana tecken lades till i slutet av en rad.

Inkludera endast anvÀnda symboler (mindre filstorlek)

Spara endast de symboler som varje formel anvÀnder. I tidigare versioner av LibreOffice sparades alla symboler med varje formel.

Please support us!