Alternativ i LibreOffice Math

Definierar utskriftsformat och utskriftsalternativ för alla nya formeldokument. De här alternativen gäller om du vill skriva ut en formel direkt från LibreOffice Math. Du kan också öppna dialogrutan genom att klicka på Alternativ i dialogrutan Skriv ut. De inställningar du anger i dialogrutan blir permanenta, medan inställningarna i dialogrutan Skriv ut bara gäller för det aktuella dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math.


Inställningar

Definierar formelinställningar som gäller alla dokument.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!