Allmänt

Definierar allmänna inställningar för tecknings- och presentationsdokument.

Så här använder du det här kommandot...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Textobjekt

Tillåt snabbredigering

Anger om omedelbar växling till textredigeringsläge ska ske när ett textobjekt klickas.

Bara textområde kan markeras

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Inställningar

Använd cache för bakgrund

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Kopia vid förflyttning

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Objekt alltid flyttbara

Anger att du vill flytta ett objekt med verktyget Rotera aktiverat. Om Objekt alltid flyttbara inte är markerat kan verktyget Rotera bara användas för att rotera ett objekt.

Förvräng inte objekt i kurva (endast ritdokument)

Behåller den relativa justeringen mellan bézierpunkter och 2D-ritobjekt när du förvränger objektet.

Måttenhet

Determines the Unit of measurement for presentations.

Tabbstopp

Anger avståndet mellan tabbstopp.

Kompatibilitet (dokumentspecifika inställningar)

Stötta oss!