Skriv ut

Anger inställningar för utskrift i ett tecknings- eller presentationsdokument.

Så här använder du det här kommandot...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Print.


Impress Print Options Dialog

Skriv ut

Anger ytterligare element som ska skrivas ut i sidmarginalen.

Sidnamn

Anger om sidnamnet ska skrivas ut.

Datum

Anger ifall aktuellt datum ska skrivas ut.

Tid

Anger om aktuell tid ska skrivas ut.

Dolda sidor

Anger om dolda sidor i presentationen ska skrivas ut.

Utmatningskvalitet

See also Printing in Black and White.

Standard

Anger om du önskar skriva ut i originalfärger.

Gråskala

Anger att färger ska skrivas ut i gråskala.

Svartvitt

Anger att dokumentet ska skrivas ut i svartvitt.

Sidalternativ

Ange övriga alternativ för utskrift av sidorna.

Standard

Anger att sidorna inte ska skalas mer vid utskrift.

Anpassa till sidstorlek

Anger om objekt som ligger utanför marginalerna för den aktuella skrivaren ska minskas proportionellt så att de får plats på papperet.

Sidor sida vid sida

Anger att sidorna ska skrivas ut sida vid sida. Om sidorna eller bilderna är mindre än papperet, kommer flera sidor eller bilder att skrivas ut på en papperssida.

Broschyr

Välj alternativet Broschyr om du vill skriva ut dokumentet i broschyrformat. Du kan även bestämma om du vill skriva ut framsidan, baksidan eller båda sidorna av broschyren.

Framsida

Välj Framsida för att skriva ut framsidan av en broschyr.

Baksida

Välj Baksida för att skriva ut baksidan av en broschyr.

Pappersfack från skrivarinställning

Bestämmer att det pappersfack som ska användas är det som angivits i skrivarinställningarna.

Stötta oss!