Raster

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Så här använder du det här kommandot...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Grid.


Raster

Anger inställningar för det justerbara rastret på dokumentets sidor. Det här rastret hjälper dig att bestämma exakt position för objekten. Du kan också placera rastret i linje med det "magnetiska" stödrastret.

If you have activated the snap grid but wish to move or create individual objects without constraining them, keep the Shift key pressed to deactivate this function for as long as needed.

Upplösning

Horisontellt

Anger måttenhet för avstånd mellan rasterpunkter på X-axeln.

Vertikalt

Anger avstånd mellan rasterpunkter på Y-axeln i önskad måttenhet.

Indelning

Horisontellt

Ange antalet mellanliggande punkter mellan rasterpunkterna på X-axeln.

Vertikalt

Ange antalet mellanliggande punkter mellan rasterpunkterna på Y-axeln.

Synkronisera axlar

Anger om de aktuella rasterinställningarna ska ändras symmetriskt. Upplösning och indelning för X- och Y-axlarna förblir desamma.

Fäst

To snap guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

You can also define this setting by using the icon, which is available in the Options bar in a presentation or drawing document.

Mot sidmarginalerna

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Markören eller en konturlinje för det grafiska objektet måste finnas i fästområdet.

I en presentation eller ett teckningsdokument kommer du åt den här funktionen med ikonen alternativraden.

Mot objektram

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Markören eller en konturlinje för det grafiska objektet måste finnas i fästområdet.

I en presentation eller ett teckningsdokument kommer du åt den här funktionen med ikonen alternativraden.

Mot objektpunkter

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Detta är bara möjligt om markören eller en konturlinje för det grafiska objektet finns i fästområdet.

I en presentation eller ett ritdokument kommer du åt den här funktionen med ikonen alternativraden.

Fästområde

Definierar avståndet för fästpunkter mellan muspekaren och objektets kant. LibreOffice Impress fäster mot en stödpunkt om muspekaren är närmare punkten än det avstånd som anges i rutan Fästområde.

Constrain Objects

När objekt skapas och flyttas

Anger att grafiska objekt är begränsade vertikalt, horisontellt och diagonalt (45°) när de skapas och flyttas. Du kan deaktivera den här inställningen tillfälligt genom att trycka på Skift.

Längre kantlängd

Anger att en kvadrat skapas baserat på den längre sidan av en rektangel när du trycker på Skift innan du släpper musknappen. Detta gäller även en ellips (en cirkel skapas baserat på ellipsens längsta diameter). När rutan Längre kantlängd inte är markerad skapas en kvadrat eller en cirkel baserat på den kortare sidan eller diametern.

Vid rotation

Specifies that graphic objects can only be rotated within the rotation angle that you selected in the When rotating control. If you want to rotate an object outside the defined angle, press the Shift key when rotating. Release the key when the desired rotation angle is reached.

Punktreduktion

Bestämmer vinkeln för punktreduktionen. När du arbetar med polygoner kan det vara användbart att reducera deras redigeringspunkter.

Stötta oss!