Vy

Anger tillgängliga visningslägen. Genom att välja en alternativ visning kan du öka hastigheten för skärmvisningen när du redigerar presentationer.

Impress View Options Dialog

Visa

Linjaler synliga

Anger om linjalerna över och till vänster om arbetsområdet ska visas.

Hjälplinjer vid förflyttning

Specifies whether to display guides when moving an object.

LibreOffice creates dotted guides that extend beyond the box containing the selected object and which cover the entire work area, helping you position the object.

Du kan också använda den här funktionen via ikonen med samma namn på verktygsraden Alternativ om en presentation eller teckning är öppen.

Alla kontrollpunkter i Bézier-redigeraren

Displays the control points of all Bézier points if you have previously selected a Bézier curve. If the All control points in Bézier editor option is not marked, only the control points of the selected Bézier points will be visible.

Kontur för varje enskilt objekt

LibreOffice visar konturlinjerna för varje enskilt objekt när det flyttas. Alternativet Kontur för varje enskilt objekt gör att du kan se om enskilda objekt kolliderar med andra objekt i målpositionen. Om du inte markerar alternativet Kontur för varje enskilt objekt visar LibreOffice bara en kvadratisk kontur som innehåller alla markerade objekt.

Stötta oss!