Alternativ i LibreOffice Impress

Definierar olika inställningar för nya presentationsdokument, t.ex. vilket innehåll som ska visas, vilken måttenhet som används, om och hur rasterjustering används.

Så här använder du det här kommandot...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.


Allmänt

Definierar allmänna inställningar för tecknings- och presentationsdokument.

Vy

Anger tillgängliga visningslägen. Genom att välja en alternativ visning kan du öka hastigheten för skärmvisningen när du redigerar presentationer.

Raster

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Skriv ut

Anger inställningar för utskrift i ett tecknings- eller presentationsdokument.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!