Förval

Anger standardinställningar för nya kalkyldokument.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Defaults.


Nya kalkylblad

Du kan ange det antal blad som ska finnas i nya dokument, samt ange namnprefixet för nya kalkylblad.

Stötta oss!