Teckensnitt

Anger alternativ för formelsyntax i LibreOffice Calc.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Formula.


Formelalternativ

Formelsyntax

Det finns tre alternativ. Låt oss titta närmre på dem i ett exempel. I en kalkyl finns två blad, Blad1 och Blad2. Cellen A1 i Blad1 innehåller en referens till cellen C4 i Blad 2.

Använd engelska funktionsnamn

I LibreOffice Calc kan formlers namn översättas. Som standard används de översatta funktionsnamnen. Markera detta val för att byta ut de svenska funktionsnamnen mot de engelska. Denna ändring yttrar sig i följande områden: formelinmatning, formelvisning, funktionsguiden och formeltips. Du kan självfallet avmarkera valet för att åter igen använda de översatta funktionsnamnen.

Skiljetecken

Denna grupp låter dig konfigurera avgränsare i dina formeluttryck. Detta är praktiskt om du exempelvis vill använda punkt (#) istället för semikolon (;) för att skilja funktionsparametrar åt.

Exempel: istället för att skriva =SUM(A1;B1;C1) så kan du skriva =SUM(A1#B1#C1).

På samma sätt kan du ändra kolumn- och radavgränsare för in-line-matriser. Tidigare använde in-line-arrayer semikolon (;) som kolumavgränsare och pipesymboler (|) som radavgränsare så ett uttryck för en typisk in-line-array kunde se ut så här för en 5 x 2 matris:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Genom att ändra kolumnavskiljarna till hashtecken (#) och radavskiljarna till semikolon (;) så ser samma uttryck ut så här:

={1#2#3#4#5;6#7#8#9#10}

Detailed Calculation Settings

Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats.

Recalculation on File Load

Recalculating formulas can take significant time while loading very large files.

Excel 2007 and newer:

Loading a large spreadsheet file can take a long time. If you don't need to update your large spreadsheet data immediately, you can postpone the recalculation at a better time. LibreOffice allows you to defer recalculation of Excel 2007 (and above) spreadsheets to speedup loading time.

ODF Spreadsheet (not saved by LibreOffice):

Recent versions of LibreOffice caches spreadsheet formula results into its ODF file. This feature helps LibreOffice to recalculate a large ODF spreadsheet saved by LibreOffice faster.

For ODF spreadsheets saved by other programs, where such cached formula results may not exist, recalculation can be deferred to speedup file loading as with Excel 2007 files.

For the entries above the following choices are possible:

tip

LibreOffice saved ODF spreadsheets will honor Never recalculate and Always recalculate options.


Stötta oss!