Teckensnitt

Anger alternativ för formelsyntax i LibreOffice Calc.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Formula.


Formelalternativ

Formelsyntax

Det finns tre alternativ. LÄt oss titta nÀrmre pÄ dem i ett exempel. I en kalkyl finns tvÄ blad, Blad1 och Blad2. Cellen A1 i Blad1 innehÄller en referens till cellen C4 i Blad 2.

AnvÀnd engelska funktionsnamn

I LibreOffice Calc kan formlers namn översÀttas. Som standard anvÀnds de översatta funktionsnamnen. Markera detta val för att byta ut de svenska funktionsnamnen mot de engelska. Denna Àndring yttrar sig i följande omrÄden: formelinmatning, formelvisning, funktionsguiden och formeltips. Du kan sjÀlvfallet avmarkera valet för att Äter igen anvÀnda de översatta funktionsnamnen.

Skiljetecken

Denna grupp lÄter dig konfigurera avgrÀnsare i dina formeluttryck. Detta Àr praktiskt om du exempelvis vill anvÀnda punkt (#) istÀllet för semikolon (;) för att skilja funktionsparametrar Ät.

Exempel: istÀllet för att skriva =SUM(A1;B1;C1) sÄ kan du skriva =SUM(A1#B1#C1).

PÄ samma sÀtt kan du Àndra kolumn- och radavgrÀnsare för in-line-matriser. Tidigare anvÀnde in-line-arrayer semikolon (;) som kolumavgrÀnsare och pipesymboler (|) som radavgrÀnsare sÄ ett uttryck för en typisk in-line-array kunde se ut sÄ hÀr för en 5 x 2 matris:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Genom att Àndra kolumnavskiljarna till hashtecken (#) och radavskiljarna till semikolon (;) sÄ ser samma uttryck ut sÄ hÀr:

={1#2#3#4#5;6#7#8#9#10}

Detailed Calculation Settings

Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats.

Recalculation on File Load

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose - LibreOffice Calc - Formula.


Recalculating formulas can take significant time while loading very large files.

Excel 2007 and newer:

Loading a large spreadsheet file can take a long time. If you don't need to update your large spreadsheet data immediately, you can postpone the recalculation at a better time. LibreOffice allows you to defer recalculation of Excel 2007 (and above) spreadsheets to speedup loading time.

ODF Spreadsheet (not saved by LibreOffice):

Recent versions of LibreOffice caches spreadsheet formula results into its ODF file. This feature helps LibreOffice to recalculate a large ODF spreadsheet saved by LibreOffice faster.

For ODF spreadsheets saved by other programs, where such cached formula results may not exist, recalculation can be deferred to speedup file loading as with Excel 2007 files.

For the entries above the following choices are possible:

Symbolen Tips

LibreOffice saved ODF spreadsheets will honor Never recalculate and Always recalculate options.


Please support us!