Skriv ut

Anger utskriftsinställningar för kalykylblad

– LibreOffice Calc – Skriv ut anger inställningarna för alla kalkylblad. Om du bara vill ange inställningar för det aktuella dokumentet väljer du Arkiv – Skriv ut och klickar på knappen Alternativ.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice Calc - Print.


Sidor

Always apply manual breaks

Setting this option gives manual row breaks precedence over automatic page breaks done using the Reduce/enlarge printout scaling mode.

Undvik utmatning av tomma sidor

Anger att tomma sidor utan cellinnehåll eller ritobjekt inte ska skrivas ut. Cellattribut som kantlinjer och bakgrundsfärger är inte cellinnehåll. Tomma sidor räknas inte vid sidnumrering.

Tabeller

Skriv bara ut markerade tabeller

Anger att endast de markerade sidorna ska skrivas ut, även om du väljer utskriftsområdet "Alla" i dialogrutan Arkiv - Skriv ut. Om du har angett flera sidor som utskriftsområde i dialogrutan Arkiv - Skriv ut kommer endast de sidor som markerats att skrivas ut.

Symbolen Tips

To select multiple sheets, click on the sheet names on the bottom margin of the workspace while keeping the key pressed.


Stötta oss!