Ändringar

Dialogrutan Ändringar innehåller olika alternativ för hur registrerade ändringar framhävs i dokument.

To record changes to your work, choose Edit - Track Changes - Record.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Changes.


Färggivning för ändringar

Definierar färger för registrerade ändringar. Om du väljer alternativet Efter författare anges färgen automatiskt utifrån vilken författare som utförde ändringarna.

Ändringar

Anger den färg som används för att framhäva ändringar av cellinnehåll.

Borttagningar

Anger den färg som används för att framhäva borttagningar i ett dokument.

Infogningar

Anger den färg som används för att framhäva infogningar i ett dokument.

Flyttade poster

Anger den färg som används för att framhäva flyttat cellinnehåll.

Stötta oss!