Kopiera lista

Gör att du kan kopiera markerade celler till en sorteringslista.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.


Lista från

Välj mellan alternativen Rader och Kolumner. Celler utan text ignoreras vid kopiering.

Rader

Välj alternativet Rader om du vill sammanfatta innehållet i de markerade raderna i en lista.

Kolumner

Välj alternativet Kolumner om du vill sammanfatta innehållet i de markerade kolumnerna i en lista.

Stötta oss!