Sorteringslistor

Alla användardefinierade listor visas i dialogrutan Sorteringslistor. Du kan också definiera och redigera egna listor. Endast text kan användas som sorteringslistor, inte siffror.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.


Listor

Visar alla tillgängliga listor. Du kan markera en lista och redigera den.

Poster

Visar innehållet i den markerade listan. Detta innehåll kan redigeras.

Kopiera lista från

Definierar den tabell och de celler som ska kopieras och sedan tas med i rutan Listor. Det markerade området i tabellen är standardinställning.

Kopiera

Kopierar innehållet i cellerna i rutan Kopiera lista från. Om du markerar en referens för rader och kolumner, visas dialogrutan Kopiera lista efter att du har klickat på knappen. Du kan använda den här dialogrutan om du vill definiera att referensen ska konverteras till sorteringslistor efter rad eller kolumn.

Nytt/Ignorera

Matar in innehållet från en ny lista i rutan Poster. Den här knappen ändras från Nytt till Ignorera så att du kan radera den nya listan.

Lägg till/Ändra

Lägger till en ny lista i rutan Listor. Om du vill redigera listan i rutan Poster ändras knappens namn från Lägg till till Ändra, så att du kan överta den ändrade listan.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Stötta oss!