AllmÀnt

Definierar allmÀnna instÀllningar för kalkylblad.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Metriker

MĂ„ttenhet

Anger den mÄttenhet som anvÀnds i kalkylblad.

Tabbstopp

Anger avstÄndet mellan tabblÀgen.

Uppdatera

Uppdatera lÀnkar vid laddning

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Alltid

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


PÄ begÀran

Uppdaterar endast lÀnkar vid förfrÄgan nÀr dokumentet lÀses in.

Aldrig

LÀnkar uppdateras aldrig vid inlÀsning av dokument.

InmatningsinstÀllningar

Tryck Retur för att flytta markering

BestÀmmer i vilken riktning som markören i tabellen flyttas nÀr du trycker pÄ Retur.

Retur vÀxlar till redigeringslÀge

AnvÀnds för att omedelbart redigera cellen efter att du har tryckt pÄ Retur.

Utöka formatering

Specifies whether to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells. If, for example, the contents of the selected cell have the bold attribute, this bold attribute will also apply to adjacent cells. Cells that already have a special format will not be modified by this function. You can see the range in question by pressing the + * (multiplication sign on the number pad) shortcut. This format also applies to all new values inserted within this range. The normal default settings apply to cells outside this range.

Utöka referenser i kanterna nÀr kolumner/rader infogas

Anger om referenser ska expanderas nÀr du infogar kolumner eller rader intill referensomrÄdet. Detta Àr endast möjligt om referensomrÄdet dÀr kolumnen eller raden infogas ursprungligen strÀckte sig över minst tvÄ celler i motsvarande riktning.

Exempel: Om omrÄdet A1:B1 refereras i en formel och du infogar en ny kolumn efter kolumn B, expanderas referensen till A1:C1. Om omrÄdet A1:B1 refereras och en ny rad infogas under rad 1, kommer referensen inte att expanderas eftersom omrÄdet bara innehÄller en cell i vertikal riktning.

Om Du infogar rader eller kolumner i mitten av ett referensomrÄde utökas referensen sjÀlvklart alltid.

FramhÀv markering i kolumn-/radhuvuden

Anger om kolumn- och radhuvuden i de markerade kolumnerna eller raderna ska markeras.

AnvÀnd skrivarmÄtt för textformatering

Anger att skrivarmÄtt ska anvÀndas vid utskrift, och Àven vid formatering av visningen pÄ skÀrmen. Om den hÀr rutan inte markeras anvÀnds en skrivaroberoende layout för bildskÀrmsvisning och utskrift.

Visar ett varningsmeddelande nÀr du klistrar in data.

Anger att en varning ska visas nÀr du klistrar in celler frÄn Urklipp i celler som inte Àr tomma.

Position cell reference with selection

With the option set, expanding a selection (with +Shift+Down/Up) jumps to the end of the range in the column that was added as last to the initial selection. When the option is not set, expanding a selection (with +Shift +Down/Up) jumps to the end of the range in the column where selecting the cell range was started. The same of course applies when extending a selection on rows, with + Shift+Left/Right.

Please support us!