Allmänt

Definierar allmänna inställningar för kalkylblad.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Metriker

Måttenhet

Anger den måttenhet som används i kalkylblad.

Tabbstopp

Anger avståndet mellan tabblägen.

Uppdatera

Uppdatera länkar vid laddning

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Alltid

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


På begäran

Uppdaterar endast länkar vid förfrågan när dokumentet läses in.

Aldrig

Länkar uppdateras aldrig vid inläsning av dokument.

Inmatningsinställningar

Tryck Retur för att flytta markering

Bestämmer i vilken riktning som markören i tabellen flyttas när du trycker på Retur.

Retur växlar till redigeringsläge

Determines the behavior of the Enter key in a spreadsheet. Checking this option causes Enter to open cell contents for editing.

Uncheck this option to make the Enter key select the cell below the current cell.

tip

If a range of cells is selected, each time Enter is pressed it will select the next cell inside the range, according to the direction selected in Press Enter to move selection. Hence, enabling both options is useful when entering values into a range of cells sequentially.


Utöka formatering

Specifies whether to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells. If, for example, the contents of the selected cell have the bold attribute, this bold attribute will also apply to adjacent cells. Cells that already have a special format will not be modified by this function. You can see the range in question by pressing the + * (multiplication sign on the number pad) shortcut. This format also applies to all new values inserted within this range. The normal default settings apply to cells outside this range.

Utöka referenser i kanterna när kolumner/rader infogas

Anger om referenser ska expanderas när du infogar kolumner eller rader intill referensområdet. Detta är endast möjligt om referensområdet där kolumnen eller raden infogas ursprungligen sträckte sig över minst två celler i motsvarande riktning.

Exempel: Om området A1:B1 refereras i en formel och du infogar en ny kolumn efter kolumn B, expanderas referensen till A1:C1. Om området A1:B1 refereras och en ny rad infogas under rad 1, kommer referensen inte att expanderas eftersom området bara innehåller en cell i vertikal riktning.

Om Du infogar rader eller kolumner i mitten av ett referensområde utökas referensen självklart alltid.

Framhäv markering i kolumn-/radhuvuden

Anger om kolumn- och radhuvuden i de markerade kolumnerna eller raderna ska markeras.

Visar ett varningsmeddelande när du klistrar in data.

Anger att en varning ska visas när du klistrar in celler från Urklipp i celler som inte är tomma.

Position cell reference with selection

With the option set, expanding a selection (with +Shift+Down/Up) jumps to the end of the range in the column that was added as last to the initial selection. When the option is not set, expanding a selection (with +Shift +Down/Up) jumps to the end of the range in the column where selecting the cell range was started. The same of course applies when extending a selection on rows, with + Shift+Left/Right.

Stötta oss!