Vy

Definierar vilka element i huvudfönstret i LibreOffice Calc som visas. Du kan också visa eller dölja markeringen av värden i tabeller.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - View.


Optisk hjälp

Anger vilka linjer som visas.

Rasterlinjer

Specifies when grid lines will be displayed. Default is to display grid lines only on cells that do not have a background color. You can choose to also display grid lines on cells with background color, or to hide them. For printing, choose Format - Page Style - Sheet and mark the Grid check box.

Färg

Anger en färg för rutnätet i det aktuella dokumentet. Om du vill använda de färger som sparades med dokumentet väljer du – LibreOffice – Visning. Under Schema letar du rätt på inställningen Kalkylblad – Rutnät och anger färgen till "Automatiskt".

Sidbrytningar

Anger om sidbrytningar ska visas i ett definierat utskriftsområde.

Hjälplinjer vid förflyttning

Anger om hjälplinjer ska visas när ritobjekt, ramar, grafik och andra objekt dras. Med hjälplinjerna är det lättare att justera objekten.

Visa

I det här området väljer du vad som ska visas på bildskärmen.

Formler

Anger om formler ska visas i cellerna istället för dess resultat.

Nollvärden

Anger om siffror med värdet 0 ska visas.

Indikator för kommentar

Anger att en liten rektangel ska visas i övre högra hörnet av celler som innehåller kommentarer. Kommentarerna visas endast när du aktiverar tips via LibreOffice – Allmänt i dialogrutan Alternativ.

Om du vill att en kommentar ska visas permanent väljer du alternativet Visa kommentar i cellens snabbmeny.

Du kan ange kommentarer och redigera dem via kommandot Infoga - Kommentar. Du kan redigera kommentarer som visas permanent genom att klicka på kommentarsrutan. När du klickar på Navigator visas alla kommentarer i dokumentet under posten Kommentarer. När du dubbelklickar på en kommentar i Navigator hamnar markören vid den cell som innehåller kommentaren.

Formula indicator and hint

Draws a blue triangle in the bottom-left corner of a cell that contains a formula. When pointing over the blue triangle, the formula is shown in a tool tip even if a different cell is selected.

Framhäv värden

Markera rutan Framhäv värden om du vill visa cellinnehåll med olika färger beroende på dess typ. Textceller visas i svart, formler i grönt och sifferceller i blått. Skyddade celler visas alltid med en ljusgrå bakgrund oavsett hur deras visning är formaterad.

warning

När det här kommandot är aktivt visas inga färger som du själv har definierat i dokumentet.


Ankare

Anger om förankringsikonen visas när ett infogat objekt, t.ex. ett grafiskt objekt, markeras.

Textspill

Om en cell innehåller text som är bredare än cellbredden visas den över tomma intilliggande celler i samma rad. Om det inte finns några tomma intilliggande celler anger en liten triangel vid cellkanten att texten fortsätter.

Visa referenser i färg

Anger att varje referens markeras med en färg i formeln. Cellområdet markeras också med en färgad ram när den cell som innehåller referensen redigeras.

Objekt

Definierar om objekt ska visas eller döljas för upp till tre objektgrupper.

Objekt/grafik

Anger om objekt och bilder ska visas eller döljas.

Diagram

Anger om diagram ska visas eller döljas i dina dokument.

Ritobjekt

Anger om ritobjekt ska visas eller döljas i dina dokument.

Zoom

Synkronisera tabeller

Om de är kontrollerade visas alla tabeller med samma zoomfaktor. Om de inte är markerade kan varje tabell ha sin egen zoomfaktor.

Fönster

Anger om vissa hjälpelement ska visas i tabellen.

Kolumn- och radhuvuden

Anger ifall rad- och kolumnhuvuden ska visas.

Horisontell rullningslist

Anger om en rullningslist ska visas till höger i dokumentfönstret.

Vertikal rullningslist

Anger om en rullningslist ska visas till höger i dokumentfönstret.

Tabellflikar

Anger om tabellflikarna längst ned i dokumentet ska visas. Om rutan inte är markerad måste du använda för att byta tabell. Observera att det finns ett reglage mellan den horisontella rullningslisten och tabellflikarna.

Dispositionssymboler

Om du har definierat en anger alternativet Dispositionssymboler om symbolerna ska visas i kanten av tabellen.

Stötta oss!