LibreOffice Calc-alternativ

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

Så här använder du det här kommandot...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.


Allmänt

Definierar allmänna inställningar för kalkylblad.

Förval

Anger standardinställningar för nya kalkyldokument.

Vy

Definierar vilka element i huvudfönstret i LibreOffice Calc som visas. Du kan också visa eller dölja markeringen av värden i tabeller.

Beräkna

Definierar beräkningsinställningar för tabeller. Definierar hur tabeller ska hantera cirkulära referenser, datuminställningar, antalet decimaler och om stor eller liten bokstav ska beaktas vid sökning inom tabeller.

Teckensnitt

Anger alternativ för formelsyntax i LibreOffice Calc.

Sorteringslistor

Alla användardefinierade listor visas i dialogrutan Sorteringslistor. Du kan också definiera och redigera egna listor. Endast text kan användas som sorteringslistor, inte siffror.

Ändringar

Dialogrutan Ändringar innehåller olika alternativ för hur registrerade ändringar framhävs i dokument.

Kompatibilitet

Anger kompatibilitetsinställningar för LibreOffice Calc.

Raster

Anger inställningar för det justerbara rastret på dokumentets sidor. Det här rastret hjälper dig att bestämma exakt position för objekten. Du kan också placera rastret i linje med det "magnetiska" stödrastret.

Skriv ut

Anger utskriftsinställningar för kalykylblad

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!