Raster

Anger inställningar för det justerbara rastret på dokumentets sidor. Det här rastret hjälper dig att bestämma exakt position för objekten. Du kan också placera rastret i linje med det "magnetiska" stödrastret.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Grid.


Raster

Använd stödraster

Anger om ramar, teckningselement och kontroller bara ska flyttas mellan rasterpunkter. Om du bara vill ändra stödrastrets status för den aktuella åtgärden drar du ett objekt medan du håller ned .

Synligt raster

Specifies whether to display the grid.

Upplösning

Horisontellt

Anger måttenhet för avstånd mellan rasterpunkter på X-axeln.

Vertikalt

Anger avstånd mellan rasterpunkter på Y-axeln i önskad måttenhet.

Indelning

Horisontellt

Ange antalet mellanliggande punkter mellan rasterpunkterna på X-axeln.

Vertikalt

Ange antalet mellanliggande punkter mellan rasterpunkterna på Y-axeln.

Synkronisera axlar

Anger om de aktuella rasterinställningarna ska ändras symmetriskt. Upplösning och indelning för X- och Y-axlarna förblir desamma.

Ange färg på rastret under – LibreOffice – Visning.

Stötta oss!