Alternativ för LibreOffice Writer/Web

Anger grundinställningar för LibreOffice dokument i HTML-format.

Så här använder du det här kommandot...

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Vy

Definierar standardinställningar för hur objekt ska visas i textdokument, och för fönstrets element.

Formateringshjälp

Definierar visningen av vissa tecken och direktmarkören i text och HTML dokument för LibreOffice.

Raster

Anger inställningar för det justerbara rastret på dokumentets sidor. Det här rastret hjälper dig att bestämma exakt position för objekten. Du kan också placera rastret i linje med det "magnetiska" stödrastret.

Skriv ut

Anger inställningar för utskrift i ett text- eller HTML dokument.

Tabell

Inställningar för tabeller i textdokument.

Bakgrund

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!