Alternativ för LibreOffice Writer/Web

Anger grundinstÀllningar för LibreOffice dokument i HTML-format.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Vy

Definierar standardinstÀllningar för hur objekt ska visas i textdokument, och för fönstrets element.

FormateringshjÀlp

Definierar visningen av vissa tecken och direktmarkören i text och HTML dokument för LibreOffice.

Raster

Anger instÀllningar för det justerbara rastret pÄ dokumentets sidor. Det hÀr rastret hjÀlper dig att bestÀmma exakt position för objekten. Du kan ocksÄ placera rastret i linje med det "magnetiska" stödrastret.

Skriv ut

Anger instÀllningar för utskrift i ett text- eller HTML dokument.

Tabell

InstÀllningar för tabeller i textdokument.

Bakgrund

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!