AutoBildtext

Anger inställningarna för bildtexter som har lagts till automatiskt för infogade objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Lägg till bildtexter automatiskt vid infogning

Markera den objekttyp som Autobildtext-inställningar ska gälla för.

Bildtext

Definierar alternativ som ska användas i den valda objekttypen. De här alternativen är identiska med dem i menykommandot Infoga - Bildtext, som är tillgängligt när ett objekt markeras. Under inställningarna visas en förhandsgranskning av objektkategorin tillsammans med numreringstypen.

Kategori

Anger kategori för det valda objektet.

Numrering

Anger den typ av numrering som krävs.

Skiljetecken

Anger det tecken som ska visas efter rubrikens eller kapitlets ordningsnummer.

Placering

Bestämmer bildtexten placering i förhållande till objektet.

Antal bildtexter per kapitel

Nivå

Anger de rubriker eller kapitelnivåer där numreringen ska börja.

Separator

Anger det tecken som visas efter numrering av rubrik eller kapitelnivå.

Kategori och ramformat

Teckenformatmall

Specifies the character style of the caption paragraph.

Överta inramning och skugga

Applicerar objektets ram och skuggning på bildtextens/figurtextens ram.

Stötta oss!