Kompatibilitet

Anger kompatibilitetsinstÀllningar för textdokument. De hÀr alternativen underlÀttar vid finjustering av LibreOffice nÀr du importerar Microsoft Word-dokument.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


Symbolen Info

Vissa av instÀllningarna gÀller endast det aktuella dokumentet och mÄste definieras separat för varje dokument.


AnvÀnd skrivarmÄtt för dokumentformatering

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Symbolen Info

Om du vÀljer det hÀr alternativet för det aktuella dokumentet och sparar dokumentet, t.ex. i ett Àldre binÀrt format, sÄ sparas inte det hÀr alternativet. Om du senare öppnar filen frÄn det Àldre formatet aktiveras alternativet som standard.


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at tops of pages

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

Symbolen Info

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


AnvÀnd OpenOffice.org 1.1 tabbstoppsformatering

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

I de textdokument som skapas i din aktuella version av Writer anvÀnds den nya tabbstoppshanteringen som standard. I de textdokument som skapats av tidigare Writer-versioner Àn StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, anvÀnds den tidigare tabbstoppshanteringen.

LĂ€gg inte till inledande blanksteg mellan textraderna

Anger om extra inledande tecken (extra mellanrum) mellan textrader inte har lagts till, Àven om teckensnittet som anvÀnds innehÄller extra inledande attribut.

I de textdokument som skapas i din aktuella version av Writer anvÀnds extra inledande tecken som standard. I de textdokument som skapats av tidigare Writer-versioner Àn StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, anvÀnds inte extra inledande tecken.

AnvÀnd OpenOffice.org 1.1 radavstÄnd

Om alternativet Àr deaktiverat, anvÀnds en ny process för att formatera textrader med proportionellt radavstÄnd. Om alternativet Àr aktiverat, anvÀnds den tidigare metoden för att formatera textrader med proportionellt radavstÄnd.

I textdokument skapade av din aktuella version av Writer och i senare versioner av Microsoft Word anvÀnds den nya processen. I de textdokument som skapats av tidigare Writer-versioner Àn StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0, anvÀnds den tidigare processen.

LÀgg till stycke- och tabellavstÄnd lÀngst ned i tabellcellerna

Anger att ett mellanrum lÀggs till lÀngst ned i ett stycke, Àven om det Àr det sista stycket i en tabellcell.

Om alternativet Àr inaktiverat formateras tabellceller likadant som i Writer-versionerna före StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0. Om alternativet Àr aktiverat anvÀnds en alternativ metod för att formatera tabellceller. Alternativet Àr aktiverat som standard för nya dokument som skapas med LibreOffice och för dokument som importeras frÄn Microsoft Word.

AnvÀnd OpenOffice.org 1.1 objektplacering

Anger hur placeringen av svÀvande objekt som Àr förankrade till ett tecken eller stycke ska berÀknas, utifrÄn styckeavstÄndet högst upp och lÀngst ned.

Om alternativet Àr aktiverat placeras svÀvande objekt likadant som i Writer-versionerna före StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0. Om alternativet Àr inaktiverat placeras svÀvande objekt med hjÀlp av en alternativ metod som Àr snarlik den som anvÀnds i Microsoft Word.

Alternativet Àr inte aktiverat för nya dokument. För Writer dokument som har skapats i en tidigare version Àn OpenOffice.org 2.0 Àr alternativet aktiverat.

AnvÀnd OpenOffice.org 1.1 textanpassning runt objekt

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

I tidigare Writer-versioner Àn StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 gÀllde det motsatta.

Om detta alternativ Àr inaktiverat, vilket Àr standardinstÀllningen, anvÀnds den nya textbrytningen. Om alternativet Àr aktiverat anvÀnds den tidigare textbrytningen.

Fundera över vilken typ av radbyte som ska anvÀndas nÀr du placerar objekt

Anger hur placeringen av svÀvande objekt som förankrats i ett tecken eller stycke ska genomföras. I tidigare Writer-versioner Àn StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 anvÀndes en iterativ process medan en mer standardiserad process, som pÄminner om samma process i Microsoft Word, anvÀnds i aktuella versioner.

Om alternativet Àr inaktiverat anvÀnds den gamla iterativa metoden i LibreOffice för objektplacering. Om alternativet Àr aktiverat anvÀnds den nya, enklare metoden för att sÀkerstÀlla kompatibilitet med Microsoft Word-dokument.

Expandera ordutrymme pÄ rader med manuella radbrytningar i justerade stycken

Om Writer Ă€r aktiverat lĂ€ggs utrymme till mellan ord i linjer som slutar med Skift+Enter i justerade stycken. Är det inaktiverat expanderas inte utrymme mellan ord för att justera linjer.

Denna instÀllning Àr standard för .odt-textdokument. Den sparas och laddas med dokumentet i .odt-textdokumentformat. Denna instÀllning kan inte sparas i gamla .sxw-textdokument, sÄ instÀllningen gÀller inte .sxw-textdokument.

Tolerate white lines of PDF page backgrounds for compatibility with old documents

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

AnvÀnd som standardvÀrde

Klicka hÀr om du vill anvÀnda instÀllningarna pÄ den hÀr fliken som standardvÀrden för kommande sessioner i LibreOffice.

Följande fabriksinstÀllningar finns. Följande alternativ Àr aktiverade medan alla andra Àr deaktiverade:

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. LÀgg till stycke- och tabellavstÄnd lÀngst ned i tabellcellerna

  4. Expandera ordutrymme pÄ rader med manuella radbrytningar i justerade stycken

Please support us!