Allmänt

Anger allmänna inställningar för textdokument.

Så här använder du det här kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - General.


Uppdatera

Uppdatera länkar vid laddning

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Alltid

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


På begäran

Uppdaterar endast länkar vid förfrågan när dokumentet läses in.

Aldrig

Länkar uppdateras aldrig vid inläsning av dokument.

Fält och diagram

Fält

Fältens innehåll uppdateras automatiskt varje gång skärminnehållet visas på nytt. Vissa fält uppdateras varje gång ett visst villkor uppfylls oavsett om kryssrutan är markerad eller inte. I följande tabell ser du vilka fält som uppdateras även om kryssrutan är avmarkerad.

Villkor

Automatiskt uppdaterade fält

Skriva ut dokumentet (även exportera som PDF)

Författare, Avsändare, Kapitel, Datum, Tid, Referenser, Senast utskriven

Läser in dokumentet på nytt

Författare, Avsändare, Kapitel, Datum, Tid

Spara dokumentet

Filnamn, Statistik, Dokumentnummer, Redigeringstid, Ändrad

Redigera textraden som fältet finns i

Författare, Avsändare, Kapitel, Datum, Tid

Ändra en variabel manuellt

Villkorlig text, Dold text, Dolt stycke, Variabler, DDE-fält

Stänga av "fast innehåll"

Författare, Avsändare, alla dokumentinformationsfält

Ändra sidräkningen

Sida


Diagram

Anger om diagram ska uppdateras automatiskt. När cellvärdet i en Writer-tabell ändras och markören flyttas från cellen, uppdateras cellvärdet i diagrammet automatiskt.

Inställningar

Måttenhet

Specifies the unit of measurement for text documents.

Tabbstopp

Anger avståndet mellan individuella tabulatorlägen. Det aktuella avståndet visas på den horisontella linjalen.

Aktivera teckenenhet

När denna inställning är aktiv så kommer måttenheterna för indrag och avstånd på fliken Format - Stycke - Indrag och avstånd att vara angivna som tecken (ch) och rader.

Använd kvadratiskt sidläge för textrutnät

När denna inställning är aktiverad så kommer textrutnät att likna en kvadratisk sida. Kvadratisk sida är en sidlayout som används i Kina och Japan för att utbilda studenter i att skriva artiklar.

Antal ord

Ytterligare skiljetecken

Anger de skiljetecken som utöver blanksteg, tabbar rad- och styckebrytningar ska tolkas som tecken som delar upp ett ord i flera ord.

Show standardized page count

Editors and publishers often define a “standard” page as containing a specified number of characters or words. Mark this field to allow quick calculation of the number of these pages.

Characters per standardized page

Set the number of characters for the standardized page.

Stötta oss!