Ändringar

Anger visning av Àndringar i ett dokument.

To record or show changes in your text or spreadsheet document, choose Edit - Track Changes - Record or Edit - Track Changes - Show.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Changes.


Textvisning

Anger instÀllningar för hur registrerade Àndringar ska visas. VÀlj Àndringstyp och ange dÀrefter visningsattribut och fÀrg för motsvarande Àndringar. I fÀltet för förhandsgranskning kan du se hur de nya attributen/fÀrgerna ser ut.

Infoga/Attribut

Anger hur Àndringar i dokumentet visas nÀr text infogas.

Radera/Attribut

Anger hur Àndringar i dokumentet visas nÀr text tas bort. Om du registrerar textborttagningar visas texten med det attibut som valts (t.ex. genomstruken) och tas inte bort.

AttributÀndring/Attribut

Anger hur Àndringar i textattribut visas i dokumentet. Exempel pÄ textattribut Àr fet stil, kursiveringar och understrykningar.

FĂ€rg

Du kan ocksÄ vÀlja en fÀrg för att visa varje typ av registrerad Àndring. NÀr du vÀljer villkoret "Efter författare" i listan, bestÀms fÀrgen automatiskt av LibreOffice och Àndras sedan för att matcha författaren till aktuell Àndring.

Ändrade rader

Du kan visa vilka textrader som har Àndrats genom att definiera en markering som visas vid höger eller vÀnster sidmarginal.

Markering

Anger om Àndrade rader i dokumentet ska markeras, och var de ska markeras. Du kan stÀlla in markeringarna sÄ att de alltid visas i vÀnster eller höger sidmarginal eller i den yttre eller inre marginalen.

FĂ€rg

Anger fÀrgen som anvÀnds för att framhÀva Àndrade rader i en text.

FörhandsgranskningsfÀlt

Displays a preview of the current selection.

Please support us!