Ändringar

Anger visning av ändringar i ett dokument.

To record or show changes in your text or spreadsheet document, choose Edit - Track Changes - Record or Edit - Track Changes - Show.

Så här använder du det här kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Changes.


Textvisning

Anger inställningar för hur registrerade ändringar ska visas. Välj ändringstyp och ange därefter visningsattribut och färg för motsvarande ändringar. I fältet för förhandsgranskning kan du se hur de nya attributen/färgerna ser ut.

Infoga/Attribut

Anger hur ändringar i dokumentet visas när text infogas.

Radera/Attribut

Anger hur ändringar i dokumentet visas när text tas bort. Om du registrerar textborttagningar visas texten med det attibut som valts (t.ex. genomstruken) och tas inte bort.

Attributändring/Attribut

Anger hur ändringar i textattribut visas i dokumentet. Exempel på textattribut är fet stil, kursiveringar och understrykningar.

Färg

Du kan också välja en färg för att visa varje typ av registrerad ändring. När du väljer villkoret "Efter författare" i listan, bestäms färgen automatiskt av LibreOffice och ändras sedan för att matcha författaren till aktuell ändring.

Ändrade rader

Du kan visa vilka textrader som har ändrats genom att definiera en markering som visas vid höger eller vänster sidmarginal.

Markering

Anger om ändrade rader i dokumentet ska markeras, och var de ska markeras. Du kan ställa in markeringarna så att de alltid visas i vänster eller höger sidmarginal eller i den yttre eller inre marginalen.

Färg

Anger färgen som används för att framhäva ändrade rader i en text.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!