Tabell

Inställningar för tabeller i textdokument.

Anger standardinställningarna för kolumner och rader och tabelläge. Anger även standardvärden för att flytta och infoga kolumner och rader. Ytterligare information finns i -hjälpen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Standard

Definierar standardinställningar för alla nya texttabeller i textdokument.

Rubrik

Anger att den första raden i tabellen ska formateras med styckeformatmallen Tabellrubrik.

Upprepa på varje sida

Anger om tabellrubriken ska upprepas på nästa sida om tabellen sträcker sig över fler än en sida.

Dela inte (inte för HTML)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

Inramning

Anger att tabellcellerna ska ramas in.

Inmatning i tabeller

Taligenkänning

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

note

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

If Number recognition is not marked in the Options, numbers are saved in text format and are automatically left-aligned.

Talformatsigenkänning

Om Taligenkänning inte är markerat accepteras bara inmatning i cellens format. Alla andra typer av värden återställer formatet till Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Justering

Anger att tal alltid justeras höger/nere i cellen. Om det här fältet inte markeras kommer talen att vara justerade vänster/uppe i cellen.

note

Direkt formatering påverkas inte av fältet Justering. Om du centrerar cellinnehållet direkt fortsätter det att vara centrerat oavsett om det fylls med text eller tal.


Tangentbordshantering

Flytta celler

Definierar standardinställningarna för flyttning av rader och kolumner med tangentbordet.

Rad

Anger värdet som ska användas när en rad flyttas.

Kolumn

Anger värdet som ska användas när en kolumn flyttas.

Insert cell

Anger standardinställningarna för infogning av rader och kolumner med tangentbordet.

Rad

Anger standardvärde för att infoga rader.

Kolumn

Anger standardvärde för att infoga kolumner.

Effekt av ändringar

Anger den relativa effekten som rader och kolumner på intilliggande rader och kolumner samt på hela tabellen.

Fast

Anger att ändringar i en rad eller kolumn endast påverkar motsvarande intilliggande område.

Fast, proportionell

Anger att ändringar i en rad eller kolumn påverkar hela tabellen.

Variabel

Anger att ändringar som görs på en rad eller en kolumn påverkar tabellens storlek.

Stötta oss!