Tabell

InstÀllningar för tabeller i textdokument.

Anger standardinstÀllningarna för kolumner och rader och tabellÀge. Anger Àven standardvÀrden för att flytta och infoga kolumner och rader. Ytterligare information finns i -hjÀlpen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Standard

Definierar standardinstÀllningar för alla nya texttabeller i textdokument.

Rubrik

Anger att den första raden i tabellen ska formateras med styckeformatmallen Tabellrubrik.

Upprepa pÄ varje sida

Anger om tabellrubriken ska upprepas pÄ nÀsta sida om tabellen strÀcker sig över fler Àn en sida.

Dela inte (inte för HTML)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

Inramning

Anger att tabellcellerna ska ramas in.

Inmatning i tabeller

TaligenkÀnning

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

note

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

Om TaligenkÀnning inte Àr markerat tolkas siffror som text och vÀnsterjusteras automatiskt.

TalformatsigenkÀnning

Om TaligenkÀnning inte Àr markerat accepteras bara inmatning i cellens format. Alla andra typer av vÀrden ÄterstÀller formatet till Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Justering

Anger att tal alltid justeras höger/nere i cellen. Om det hÀr fÀltet inte markeras kommer talen att vara justerade vÀnster/uppe i cellen.

note

Direkt formatering pÄverkas inte av fÀltet Justering. Om du centrerar cellinnehÄllet direkt fortsÀtter det att vara centrerat oavsett om det fylls med text eller tal.


Tangentbordshantering

Flytta celler

Definierar standardinstÀllningarna för flyttning av rader och kolumner med tangentbordet.

Rad

Anger vÀrdet som ska anvÀndas nÀr en rad flyttas.

Kolumn

Anger vÀrdet som ska anvÀndas nÀr en kolumn flyttas.

Insert cell

Anger standardinstÀllningarna för infogning av rader och kolumner med tangentbordet.

Rad

Anger standardvÀrde för att infoga rader.

Kolumn

Anger standardvÀrde för att infoga kolumner.

Effekt av Àndringar

Anger den relativa effekten som rader och kolumner pÄ intilliggande rader och kolumner samt pÄ hela tabellen.

Fast

Anger att Àndringar i en rad eller kolumn endast pÄverkar motsvarande intilliggande omrÄde.

Fast, proportionell

Anger att Àndringar i en rad eller kolumn pÄverkar hela tabellen.

Variabel

Anger att Àndringar som görs pÄ en rad eller en kolumn pÄverkar tabellens storlek.

Please support us!