Skriv ut

Anger inställningar för utskrift i ett text- eller HTML dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Print.


note

The print settings defined on this tab page apply to subsequent new documents, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Innehåll

Anger vilket innehåll i dokumentet som ska skrivas ut.

Images and objects

Anger om de grafiska objekten i ett textdokument skrivs ut.

Formulärkontroller

Anger om textdokumentets formulärkontrollfält ska skrivas ut.

Sidbakgrund

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Print text in black

Anger om text alltid ska skrivas ut i svart.

Dold text

Aktivera det här alternativet om du vill att dold text ska skrivas ut. Följande dolda text skrivs ut: text som formaterats som dold viaFormat > Tecken > Teckensnittseffekter > Dold och textfälten Dold text och Dolda stycken

Platshållare för text

Aktivera det här alternativet om du vill att platshållare för text ska skrivas ut. Avaktivera alternativet om du vill att platshållarna för text ska ersättas av tomma områden vid utskrift. Platshållare för text är fält.

Sidor

Definierar utskriftsordningen för LibreOffice Writer dokument som har flera sidor.

Vänstersidor (inte för HTML dokument)

Anger om vänstersidorna i dokumentet (jämna nummer) ska skrivas ut.

Högersidor (inte för HTML dokument)

Anger om högersidorna i dokumentet (ojämna nummer) ska skrivas ut.

Broschyr

Välj alternativet Broschyr om du vill skriva ut dokumentet i broschyrformat. Broschyrformat innebär följande i LibreOffice Writer:

Om du skriver ut ett dokument liggande eller stående, så skrivs två motstående sidor i en broschyr ut bredvid varandra. Om du har en skrivare med funktion för dubbelsidig utskrift kan du skapa en hel broschyr av dokumentet utan att behöva sortera sidorna senare. Om skrivaren bara gör enkelsidig utskrift kan du uppnå samma effekt genom att först skriva ut framsidorna med alternativet "Framsidor/högersidor/udda sidor" markerat, och sedan mata in alla papper i skrivaren igen och skriva ut alla baksidor med alternativet "Baksidor/vänstersidor/jämna sidor" markerat.

Från höger till vänster

Markera om du vill skriva ut broschyrens sidor i rätt ordning för ett höger-till-vänster-skript

note

This control appears only if Complex text layout is set in - Language Settings - Languages.


Övrigt

Skriv automatiskt ut infogade tomma sidor

Om det här alternativet är aktiverat skrivs infogade tomma sidor ut automatiskt. Det är det bästa alternativet om du skriver ut dubbelsidigt. Exempel: I en bok har en styckeformatmall för kapitel inställningen att alltid börja på en sida med udda sidnummer. Föregående kapitel slutar på en udda sida. LibreOffice infogar en tom sida med jämnt sidnummer. Med det här alternativet kan du styra om sidan med jämnt sidnummer ska skrivas ut eller inte.

Pappersfack från skrivarinställning

För skrivare med flera pappersmagasin anger alternativet "Pappersmagasin från skrivarinställning" huruvida det pappersmagasin som ska användas är definierat i skrivarens systeminställningar.

Fax

Om du har installerat faxprogram på datorn och vill faxa direkt från ett textdokument markerar du önskad faxapparat.

Kommentarer

Anger om kommentarer i dokumentet ska skrivas ut.

Stötta oss!