Standardteckensnitt

Inställningar för grundläggande teckensnitt i dina dokument.

You can also change the basic fonts for Asian and complex text layout languages if their support is enabled in - Languages and Locales - General.

These settings define the basic fonts for the predefined templates. You can also modify or customize the default text templates.

Så här använder du det här kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Western).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.


Standardteckensnitt

Standard

Anger vilket teckensnitt som ska användas i styckeformatmallen Standard. Teckensnittet i styckeformatmallen Standard används i nästan alla styckeformatmallar, om inte ett annat teckensnitt uttryckligen anges.

Storlek

Anger teckenstorleken.

Rubrik

Anger vilket teckensnitt som ska användas av rubriker.

Lista

Specifies the font and font size for the List paragraph style, which is inherited by all derived paragraph styles.

When you choose to format a paragraph with numbers or bullets in a text document, the program assigns these Paragraph Styles automatically.

Bildtext

Anger vilket teckensnitt som bildtexter/figurtexter ska använda sig av.

Förteckning

Anger vilket teckensnitt som ska användas i förteckningar, sakregister och innehållsförteckningar.

Standard

Återställer värdena i dialogrutan till hur de är vid en nyinstallation.

warning

Ingen bekräftelseruta visas innan standardvärdena återställs.


Stötta oss!