Vy

Definierar standardinställningar för hur objekt ska visas i textdokument, och för fönstrets element.

Så här använder du det här kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Guides

Anger alternativ för visning av begränsningslinjer.

Hjälplinjer vid förflyttning

Visar hjälplinjer runt ramar när ramar flyttas. Du kan välja alternativet Hjälplinjer vid förflyttning om du vill visa ett objekts exakta position med linjära värden.

Visa

Definierar vilka dokumentelement som ska visas.

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

Du kan också kontrollera hur grafik visas med hjälp av ikonen Bilder på/av. Om ett textdokument är öppet visas den här ikonen på verktygsraden Verktyg.

note

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


Tabeller

Visar de tabeller som finns i dokumentet.

Om du vill visa tabellbegränsningarna högerklickar du på en tabell och väljer Tabellbegränsningar eller väljer Tabell - Dölj raster i ett Writer dokument.

Teckningar och kontrollfält

Visar de teckningar och kontrollfält som finns i dokumentet.

Kommentarer

Visar kommentarer. Klicka på en kommentar om du vill redigera texten. Du kan använda snabbmenyn för att leta reda på eller ta bort kommentarer. Om du vill ta bort den aktuella kommentaren eller alla kommentarer från den aktuelle författaren kan du göra det via kommentarens snabbmeny.

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

Visa

Anger om rullningslister och linjaler ska visas.

Horisontell linjal

Visar den horisontella linjalen. Markera den måttenhet som du vill använda i den motsvarande listan.

Vertikal linjal

Visar den vertikala linjalen. Markera den måttenhet som du vill använda i den motsvarande listan.

Mjuk rullning

Aktiverar funktionen mjuk sidrullning. Rullningshastigheten beror på området och antalet färger som visas.

Högerjusterat

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Justerar den vertikala linjalen efter högerkanten.

Outline folding

Show outline-folding buttons

Displays outline folding buttons on the left of the outline headings.

Include sub levels

Also displays the folding buttons of the outline sub levels.

Inställningar (endast HTML dokument)

Measurement unit

Specifies the Unit for HTML documents.

Stötta oss!