Vy

Definierar standardinstÀllningar för hur objekt ska visas i textdokument, och för fönstrets element.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Guides

Anger alternativ för visning av begrÀnsningslinjer.

HjÀlplinjer vid förflyttning

Visar hjÀlplinjer runt ramar nÀr ramar flyttas. Du kan vÀlja alternativet HjÀlplinjer vid förflyttning om du vill visa ett objekts exakta position med linjÀra vÀrden.

Visa

Definierar vilka dokumentelement som ska visas.

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

Du kan ocksÄ kontrollera hur grafik visas med hjÀlp av ikonen Bilder pÄ/av. Om ett textdokument Àr öppet visas den hÀr ikonen pÄ verktygsraden Verktyg.

Symbolen Info

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


Tabeller

Visar de tabeller som finns i dokumentet.

Om du vill visa tabellbegrÀnsningarna högerklickar du pÄ en tabell och vÀljer TabellbegrÀnsningar eller vÀljer Tabell - Dölj raster i ett Writer dokument.

Teckningar och kontrollfÀlt

Visar de teckningar och kontrollfÀlt som finns i dokumentet.

Kommentarer

Visar kommentarer. Klicka pÄ en kommentar om du vill redigera texten. Du kan anvÀnda snabbmenyn för att leta reda pÄ eller ta bort kommentarer. Om du vill ta bort den aktuella kommentaren eller alla kommentarer frÄn den aktuelle författaren kan du göra det via kommentarens snabbmeny.

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

Visa

Anger om rullningslister och linjaler ska visas.

Horisontell linjal

Visar den horisontella linjalen. Markera den mÄttenhet som du vill anvÀnda i den motsvarande listan.

Vertikal linjal

Visar den vertikala linjalen. Markera den mÄttenhet som du vill anvÀnda i den motsvarande listan.

Mjuk rullning

Aktiverar funktionen mjuk sidrullning. Rullningshastigheten beror pÄ omrÄdet och antalet fÀrger som visas.

Högerjusterat

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Justerar den vertikala linjalen efter högerkanten.

InstÀllningar (endast HTML dokument)

Measurement unit

Anger enhet för HTML dokument.

Please support us!