LibreOffice Writer-alternativ

De här inställningarna bestämmer hur textdokument som är skapade i LibreOffice ska hanteras. Det går också att göra inställningar för det aktuella textdokumentet. De globala inställningarna sparas automatiskt.

Så här använder du det här kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer.


Allmänt

Anger allmänna inställningar för textdokument.

Vy

Definierar standardinställningar för hur objekt ska visas i textdokument, och för fönstrets element.

Formateringshjälp

Definierar visningen av vissa tecken och direktmarkören i text och HTML dokument för LibreOffice.

Raster

Anger inställningar för det justerbara rastret på dokumentets sidor. Det här rastret hjälper dig att bestämma exakt position för objekten. Du kan också placera rastret i linje med det "magnetiska" stödrastret.

Standardteckensnitt (västliga)

Anger inställningar för standardteckensnitt.

Standardteckensnitt (asiatiska)

Anger inställningar för asiatiska standardteckensnitt om stöd för asiatiska språk är aktiverat under – Språkinställningar – Språk.

Standardteckensnitt (CTL)

Anger inställningar för standardteckensnitt för komplex textlayout om stöd för detta är aktiverat under – Språkinställningar – Språk.

Skriv ut

Anger inställningar för utskrift i ett text- eller HTML dokument.

Tabell

Inställningar för tabeller i textdokument.

Ändringar

Anger visning av ändringar i ett dokument.

Kompatibilitet

Anger kompatibilitetsinställningar för textdokument. De här alternativen underlättar vid finjustering av LibreOffice när du importerar Microsoft Word-dokument.

AutoBildtext

Anger inställningarna för bildtexter som har lagts till automatiskt för infogade objekt.

Mail Merge Email

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages.

Stötta oss!