HTML-kompatibilitet

Anger inställningar för HTML-sidor.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Load/Save - HTML Compatibility.


Options HTML Dialog Image

Teckenstorlekar

Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags.

Import

Bestämmer inställningarna för import av HTML dokument.

Använd språkvarianten 'Engelska (USA)' för tal

När du importerar tal från en HTML-sida varierar decimaltecknet och tusentalsavgränsarna beroende på vilken språkvariant som används för HTML-sidan. Urklipp innehåller emellertid ingen information om språkvarianten. Om t.ex. tecknen "1.000" kopieras från en tysk webbsida betyder de troligtvis "ett tusen" eftersom punkt är tusentalsavgränsare i en tysk språkvariant. Om de kopieras från en engelsk webbsida står samma tecken för siffran 1 som i "ett punkt noll noll noll" (sv. ett komma noll noll noll).

If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Languages and Locales - General - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale.

Importera okända HTML-taggar som fält

Markera den här kryssrutan om du vill att taggar som LibreOffice inte känner igen ska importeras som fält. Om det gäller en inledande tagg skapas ett HTML_ON-fält med samma värde som taggnamnet. Om det gäller en avslutande tagg skapas en HTML_OFF. De här fälten konverteras till taggar i HTML-exporten.

Ignorera teckensnittsinställningar

Markera den här kryssrutan om du vill att alla teckensnittsinställningar ska ignoreras vid import. De teckensnitt som definierats i sidformatmallen för HTML blir de som används.

LibreOffice Basic

Markera den här kryssrutan för att inkludera LibreOffice Basic-instruktionerna när du exporterar till HTML-format.

Du måste aktivera det här alternativet innan du skapar ett LibreOffice Basic-skript, annars infogas det inte. LibreOffice Basic-skript måste stå i HTML dokumentets huvud. När du har skapat makrot i LibreOffice Basic IDE visas det i källtexten i HTML dokumentets huvud:

Visa varning

Om det här fältet är markerat visas en varning om att alla LibreOffice Basic-makron går förlorade när du exporterar till HTML-dokument.

Utskriftslayout

If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. It can be read by LibreOffice, Mozilla Firefox, and MS Internet Explorer.

note

HTML-filtret stödjer CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2) för utskrift av dokument. Dessa funktioner är bara tillgängliga om export av utskriftslayout aktiveras.


Copy local images to Internet

Markera den här kryssrutan om du vill överföra inbäddade bilder automatiskt till Internet-servern när du överför via FTP. Använd dialogrutan Spara som för att spara dokumentet och ange en fullständig FTP-URL som filnamn på Internet.

warning

Vissa alternativ kan inte återställas när de börjat ändras. Ändra isåfall antingen tillbaka manuellt eller klicka på Avbryt och öppna Alternativ-dialogrutan igen.


Stötta oss!