Säkerhet

Definierar säkerhetsalternativ för att spara dokument, för webbanslutningar och för att öppna dokument som innehåller makron.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Security.


Options Security Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Security Options and Warnings

Opens the "Security Options and Warnings" dialog.

Lösenord för webbanslutningar

Du kan ange ett huvudlösenord för att enklare få tillgång till webbplatser där användarnamn och lösenord krävs.

Persistently save passwords for web connections

Om funktionen aktiveras sparar LibreOffice på ett säkert sätt alla lösenord du använder för att få tillgång till filer på webbservrar. Du kan hämta lösenorden från listan när du har angett huvudlösenordet.

Protected by a master password (recommended)

Check to enable all connections' passwords to be protected by a master password.

Master Password

Öppnar dialogrutan Ange huvudlösenord.

Anslutningar

Frågar efter huvudlösenordet. Visar dialogrutan Lagrad webbanslutningsinformation om det angivna huvudlösenordet stämmer.

I dialogrutan Lagrad webbanslutningsinsformation visas en lista över webbplatser och användarnamn som du tidigare angett. Alla poster kan markeras och tas bort från listan. Du kan visa lösenordet för den markerade posten.

Makrosäkerhet

Justera säkerhetsnivån för körning av makron och ange betrodda makroutvecklare.

Makrosäkerhet

Opens the Macro Security dialog.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Stötta oss!