Proxy

Proxyservrar, som du använder för att få åtkomst till Internet, kan vid behov ställas in manuellt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Inställningar

Definierar inställningarna för proxyservern.

Proxyserver

Anger typ av proxydefinition.

Inga

Kommer ut på Internet utan proxyserver. Här kan du skapa en anslutning direkt från datorn till en Internet-leverantör som inte använder proxyserver.

Manuellt

Här kan du ange proxyserver manuellt. Ange proxyservrar i enlighet med Internet-tjänsten. Fråga systemadministratören vilka proxyservrar och portar som ska anges.

Symbolen Tips

Skriv servernam utan protokollprefix. Skriv t.ex. www.example.com, inte http://www.example.com.


System

På Windows- och UNIX-system där GNOME eller KDE används, talar det här alternativet om för LibreOffice att systeminställningarna ska användas. Du måste starta om LibreOffice för att initiera inställningen.

Http-proxy

Skriv namnet på proxyservern för HTTP. Skriv porten i fältet till höger.

HTTPS-proxy

Ange namnet på proxyservern för HTTPS. Ange port i det högra fältet.

Ftp-proxy

Skriv namnet på proxyservern för FTP. Skriv porten i fältet till höger.

Ingen proxy för

Anger namnen på de servrar som inte kräver någon proxyserver, avgränsade med semikolon. Det här är servrar som anropas i det lokala nätverket, och servrar som används för t.ex. video- och ljudstreaming.

Du kan också använda platshållare för namnen på värddatorer och domäner. Skriv t.ex. *.sun.com om du vill anropa alla värddatorer i domänen sun.com utan proxyserver.

Ange porten för motsvarande proxyserver Det högsta tillåtna värdet för ett portnummer är 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Stötta oss!