Proxy

Proxyservrar, som du anvÀnder för att fÄ Ätkomst till Internet, kan vid behov stÀllas in manuellt.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


InstÀllningar

Definierar instÀllningarna för proxyservern.

Proxyserver

Anger typ av proxydefinition.

Inga

Kommer ut pÄ Internet utan proxyserver. HÀr kan du skapa en anslutning direkt frÄn datorn till en Internet-leverantör som inte anvÀnder proxyserver.

Manuellt

HÀr kan du ange proxyserver manuellt. Ange proxyservrar i enlighet med Internet-tjÀnsten. FrÄga systemadministratören vilka proxyservrar och portar som ska anges.

Symbolen Tips

Skriv servernam utan protokollprefix. Skriv t.ex. www.example.com, inte http://www.example.com.


System

PÄ Windows- och UNIX-system dÀr GNOME eller KDE anvÀnds, talar det hÀr alternativet om för LibreOffice att systeminstÀllningarna ska anvÀndas. Du mÄste starta om LibreOffice för att initiera instÀllningen.

Http-proxy

Skriv namnet pÄ proxyservern för HTTP. Skriv porten i fÀltet till höger.

HTTPS-proxy

Ange namnet pÄ proxyservern för HTTPS. Ange port i det högra fÀltet.

Ftp-proxy

Skriv namnet pÄ proxyservern för FTP. Skriv porten i fÀltet till höger.

Ingen proxy för

Anger namnen pÄ de servrar som inte krÀver nÄgon proxyserver, avgrÀnsade med semikolon. Det hÀr Àr servrar som anropas i det lokala nÀtverket, och servrar som anvÀnds för t.ex. video- och ljudstreaming.

Du kan ocksÄ anvÀnda platshÄllare för namnen pÄ vÀrddatorer och domÀner. Skriv t.ex. *.sun.com om du vill anropa alla vÀrddatorer i domÀnen sun.com utan proxyserver.

Ange porten för motsvarande proxyserver Det högsta tillÄtna vÀrdet för ett portnummer Àr 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!