Alternativ för att läsa in/spara

Anger allmänna inställningar för inläsning/spara.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Load/Save.


Allmänt

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

VBA-egenskaper

Anger allmänna egenskaper för att ladda och spara Microsoft Office-dokument som innehåller VBA-kod(Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office and other documents.

HTML-kompatibilitet

Anger inställningar för HTML-sidor.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

warning

Vissa alternativ kan inte återställas när de börjat ändras. Ändra isåfall antingen tillbaka manuellt eller klicka på Avbryt och öppna Alternativ-dialogrutan igen.


Stötta oss!