Tillgänglighet

Konfigurerar alternativen som gör LibreOffice-programmen mer tillgängliga för användare med nedsatt syn, begränsad rörlighet eller andra funktionshinder.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Accessibility.


Tillgänglighet i LibreOffice

Options Accessibility Dialog Image

Övriga alternativ

Ställer in tillgänglighetsalternativ

Använd markören i skrivskyddade textdokument

Visar markören i skrivskyddade dokument.

Allow animated images

Förhandsvisar animerad grafik, t.ex. GIF-bilder, i LibreOffice.

Tillåt animerad text

Förhandsvisar animerad text, t.ex. blinkande och rullande text i LibreOffice.

Alternativ för högkontrastvisning

Högkontrast är en operativsysteminställning som ändrar systemets färgschema för att förbättra läsbarheten. Du kan bestämma hur LibreOffice använder högkontrastinställningarna.

Cellkanter och skuggor visas alltid i textfärg när högkontrastläge är aktiverat. Cellens bakgrundsfärg ignoreras.

Känn igen operativsystemets högkontrastläge automatiskt

LibreOffice växlar till högkontrastläge när systemets bakgrundsfärg är mycket mörk.

Använd automatisk teckensnittsfärg på skärmen

Visar teckensnitten i LibreOffice med systemets färginställningar. Det här alternativet påverkar bara skärmvisningen.

Använd systemfärger för förhandsvisningar

Systemets högkontrastinställningar används vid förhandsvisningar.

Stötta oss!