Application Colors

Anger färgerna för LibreOffice-gränssnittet. Du kan spara de aktuella inställningarna som ett färgschema och använda dem senare.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Application Colors.


Tillgänglighet i LibreOffice

Färgschema

Spara och radera färgscheman.

Schema

Markerar det färgschema som du vill använda.

Spara

Sparar de aktuella inställningarna som ett färgschema som du kan ladda om senare. Namnet läggs till i rutan Schema.

Namn på färgschema

Ange ett namn på färgschemat.

Radera

Tar bort färgschemat som visas i rutan Schema. Du kan inte ta bort standardschemat.

Custom Colors

Markera färgerna för elementen i användargränssnittet.

To apply a color to a user interface element, ensure that the box in front of the name is checked. To hide a user interface element, clear the check box.

Symbolen Info

Some user interface elements cannot be hidden.


Symbolen Info

To enhance cursor visibility, set the application background color between 40% and 60% gray, it is automatically changed to 40% gray.


Den automatiska färginställningen ändrar elementet i användargränssnittet till den förinställda färgen i färgschemat.

Färginställningarna för använda respektive oanvända länkar gäller endast dokument som skapats efter att inställningarna gjordes.

Stötta oss!