Utskriftsalternativ

Anger skrivarinställningsalternativen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Print.


Skriva ut snabbare med mindre data

Reducera utskriftsdata

Du kan minska datamängden som skickas till skrivaren. Genom att minska mängden utskriftsdata ökar du utskriftshastigheten eftersom utskriftsfilerna blir mindre. Om du har en skrivare med lite minne skriver den ut bättre. Utskriftskvaliteten kan dock försämras något om du minskar mängden utskriftsdata.

Inställningar för

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

Reducera transparens

Om du markerar det här fältet skrivs transparenta objekt ut som vanliga icke-transparenta objekt, beroende på vad du väljer i följande två alternativfält.

Symbolen Info

Det går inte att skicka transparens direkt till en skrivare. De områden i ett dokument som transparensen ska vara synlig i måste därför alltid beräknas som bitmaps och skickas till skrivaren. Detta kan leda till stora datamängder beroende på bitmapsstorleken och upplösningen på utskriften.


Fält och diagram

Anger att transparensen endast skrivs ut om det transparenta området täcker mindre än en fjärdedel av sidan.

Ingen transparens

Med detta alternativ skrivs aldrig transparens ut.

Reducera bitmaps

Anger att bitmaps skrivs ut med sämre kvalitet. Det går bara att minska upplösningen, inte öka den.

Hög/Normal utskriftskvalitet

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

Upplösning

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

Inkludera transparenta objekt

Om detta fält är markerat reduceras utskriftskvaliteten för bitmappar också används på transparenta områden av objekt.

Reduce gradient

Om detta fält är markerat så kommer färgövertoningar att skrivas ut med reducerad kvalitet.

Övertoningsränder

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

Mellanfärg

Anger att övertoningarna endast skrivs i en enda intermediär färg.

Omvandla färger till gråskalor

Anger att alla färger skrivs ut i gråskala.

Skrivarvarningar

Anger vilka varningar som visas före utskrifter påbörjas.

Pappersstorlek

Markera den här kryssrutan om utskriften av det aktuella dokumentet kräver en viss pappersstorlek. Om den aktuella skrivaren inte har pappersstorleken som används i dokumentet visas ett felmeddelande.

Pappersorientering

Markera den här kryssrutan om du vill använda en viss pappersorientering när du skriver ut det aktuella dokumentet. Om det format som det aktuella dokumentet använder inte är tillgängligt på skrivaren visas ett felmeddelande.

Transparens

Markera den här kryssrutan om du alltid vill få en varning om dokumentet innehåller transparenta objekt. Om du skriver ut ett sådant dokument visas en dialogruta där du kan välja om transparensen ska skrivas ut eller inte den här gången.

Stötta oss!