Teckensnitt

Ersätter ett teckensnitt med det teckensnitt du anger. Ersättningen ersätter bara ett teckensnitt vid visning på skärmen eller utskrift. Det påverkar inte de teckensnittsinställningar som är sparade i dokumentet.

Om du vill kan du åsidosätta den standardersättning av teckensnitt som operativsystemet använder när ett teckensnitt som inte är tillgängligt påträffas i ett dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Fonts.


Symbolen Info

Ersättningar av teckensnitt påverkar också visningen av teckensnitt i användargränssnittet i LibreOffice.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Använd ersättningstabell

Aktiverar den ersättning av teckensnitt som du definierat.

Ersättningstabell

Visar det ursprungliga teckensnittet och det teckensnitt som kommer att ersätta det. Om du väljer Alltid kommer teckensnittet att ersättas, även om det ursprungliga teckensnittet finns i systemet. Om du bara vill ersätta teckensnittet på skärmen (men aldrig för utskrift) väljer du Bildskärm.

Kryssruta alltid

Kryssruta på skärmen

Ersättningsåtgärd

markerad

tom

Ersätt teckensnitt på skärmen och vid utskrift, oavsett om teckensnittet är installerat eller ej.

markerad

markerad

Ersätt teckensnitt endast på skärmen, oavsett om teckensnittet är installerat eller ej.

tom

markerad

Ersätt endast teckensnitt på skärmen, men bara om teckensnittet inte är tillgängligt.

tom

tom

Ersätt teckensnitt på skärmen och vid utskrift, men endast om teckensnittet inte är tillgängligt.


Teckensnitt

Skriv in eller välj namnet på det teckensnitt som ska ersättas.

Ersätt med

Skriv in eller välj namnet på ersättningsteckensnittet.

Överta

Använder inställningarna för ersättning av teckensnitt.

Symbol

Överta

Radera

Tar bort inställningarna för ersättning av teckensnitt.

Symbol

Radera

Teckensnittsinställningar för HTML- och Basic-källtexter

Välj teckensnitt och teckenstorlek för visning av källkod i HTML och Basic.

Teckensnitt

Välj teckensnitt för visning av källkod i HTML och Basic. Välj Automatiskt om du vill identifiera ett lämpligt teckensnitt automatiskt.

Bara teckensnitt som inte är proportionella

Markera det här alternativet om du bara vill visa teckensnitt som inte är proportionella i listrutan Teckensnitt.

Storlek

Välj en teckenstorlek för visning av källkod i HTML och Basic.

Stötta oss!