Allmänt

Anger allmänna inställningar för LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - General.


Options General Dialog Image

Hjälp

Anger egenskaper för onlinehjälpen.

Utökade tips

Visar en hjälptext när du låter markören vila på en ikon, ett menykommando eller ett kontrollfält i en dialogruta.

Dokumentstatus

Utskrift sätter status "~Dokument ändrat"

Anger om utskrift av dokumentet räknas som en ändring av dokumentet. Om det här alternativet är markerat kommer du att få en fråga om du vill spara dokumentet om du stänger det efter att ha skrivit ut det. Utskriftsdatumet anges sedan i dokumentets egenskaper som en ändring.

Årtal (två siffror)

Definierar ett datumområde, inom vilket systemet identifierar ett tvåsiffrigt år.

I LibreOffice visas årtal med fyra siffror, så att skillnaden mellan 99-01-01 och 01-01-01 är två år. Inställningen År (två siffror) används för att definiera årtal där två siffror läggs till 2000. Om du anger datumet "20-01-01" kommer det att hanteras som "2020-01-01" i stället för "1920-01-01".

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Stötta oss!