Redigera modul

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Language Settings - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


Alternativ

Anger språk och tillgänglig rättstavning, undermoduler för avstavning och synonymordlista för den markerade modulen. Du kan ordna undermodulerna efter prioritet.

  1. Markera språk i listan Språk.

  2. Markera alla moduler som ska aktiveras för det här språket under rubrikerna Rättstavning, Avstavning och Synonymordlista.

  3. Så länge som mer än en undermodul är tillgänglig för ett område bearbetas undermodulerna för rättstavning och synonymordlistan i den ordning som de listas. Du kan ändra ordningen med knapparna Uppåt och Nedåt.

  4. Endast en undermodul kan aktiveras under Avstavning.

Språk

Anger modulspråket.

Följande gäller för alla språkvalsfält i LibreOffice:

Om rättstavningskontrollen är aktiverad för ett visst språk visas en bockmarkering framför språket.

Uppåt

Ökar prioriteten med en nivå för den modul som markerats i listrutan.

Nedåt

Minskar prioriteten med en nivå för den modul som markerats i listrutan.

Baksida

Klicka här för att ångra de aktuella ändringarna i listrutan.

Stötta oss!