Redigera sökvägar

I dialogrutan Redigera sökvägar kan du välja vissa mappar som finns tillgängliga i LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Sökvägar

Innehåller en lista med de sökvägar som redan har lagts till. Markera standardsökvägen för nya filer.

Lägg till

Öppnar dialogrutan Välj ut sökväg där du kan välja en annan mapp eller dialogrutan Öppna där du kan välja en annan fil.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Stötta oss!