Paths

Det här området innehåller standardsökvägar till viktiga mappar i LibreOffice. De här sökvägarna kan redigeras av användaren.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Sökvägar som används i LibreOffice

Om du vill ändra en post i listan klickar du på posten och klickar på Redigera. Du kan också dubbelklicka på posten.

Standard

Knappen Standard återställer de fördefinierade sökvägarna för alla markerade poster.

Redigera

Klicka för att visa dialogrutanVälj ut sökvägellerRedigera sökvägardialog.

Du kan ändra posternas ordningsföljd genom att klicka på Typ. Kolumnbredden ändrar du genom att flytta linjen mellan kolumnerna med musen.

The {user profile} directory and its subdirectories contain user data.The location of the {user profile} directory is determined when LibreOffice is installed. See the Default location section in the Wiki page about LibreOffice user profile for more information about typical locations of the user profile in different operating systems.

The following list shows the default predefined paths for storing user data, and explains what type of user data is stored in each path. Use the Edit dialog to change, add, or delete paths for the different types.

Typ

Default Path

Betydelse

Autokorrigering

Mappen innhåller egen AutoKorrigeringstext

AutoText

Mappen innhåller egen AutoText

Säkerhetskopior

Här arkiveras de säkerhetskopior av dokument som har skapats automatiskt.

Dictionaries

This folder stores files with words in your custom dictionaries.

Gallery

Mappen innehåller nya galleriteman.

Images

Den här mappen visas när du öppnar dialogrutan första gången för att öppna eller spara ett grafikobjekt.

Mallar

Mappen innehåller egna mallar

Temporär baskatalog

Här skapar LibreOffice sina temporära filer.

Arbetskatalog

Standarddokumentmapp i ditt system

Den här mappen visas när du öppnar dialogrutan Öppna eller Spara för första gången.

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.


Internal Paths shows the paths where predefined content for LibreOffice is installed. These paths cannot be edited in this dialog box.

The paths refer to subdirectories in {install}share. These subdirectories are read-only and contain content shown to all users. The location of the {install} directory is determined when LibreOffice is installed.

Stötta oss!