Allmänt

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Vissa alternativ kan inte återställas när de börjat ändras. Ändra isåfall antingen tillbaka manuellt eller klicka på Avbryt och öppna Alternativ-dialogrutan igen.


Läs in

Läs in användarspecifika inställningar med dokumentet

Läser in användarspecifika inställningar som är sparade i ett dokument med dokumentet.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Följande inställningar laddas alltid med ett dokument, oavsett om det här alternativet är markerat:

Läs in skrivarinställningar från dokument

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

Spara

Spara dokument automatiskt

Spara återställningsinformation var

Specifies that LibreOffice saves the information needed to restore all modified documents in case of a crash.

minut

Specifies the time interval in minutes before AutoRecovery information is saved for a document.

note

A timer starts for a document when it is first modified. AutoRecovery information is saved after the specified time (while LibreOffice is idle). The timer then restarts with the next modification in the document.


Spara även dokumentet automatiskt

Specifies that LibreOffice saves all modified documents when saving AutoRecovery information. Uses the time interval specified in Minutes.

Redigera egenskaper innan

Anger att dialogrutan Egenskaper ska visas varje gång du väljer kommandot Spara som.

Skapa alltid säkerhetskopia

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

Om du vill ändra säkerhetskopians placering väljer du – LibreOffice – Sökvägar och anger den nya sökvägen för säkerhetskopian.

Place backup in same folder as document

Backup copy is saved to the same folder as the document. If the backup copy cannot be saved in the same folder for some reason, then LibreOffice tries to save the copy in the Backups folder specified in Paths.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

En relativ adress börjar alltid från den katalog där det aktuella dokumentet finns. En absolut adress börjar däremot alltid från en rotkatalog. Följande tabell visar skillnaden i syntax mellan relativa och absoluta referenser:

Exempel

Filsystem

Internet

relativt

../images/img.jpg

../images/img.jpg

absolut

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Visningen i tipshjälpen visar alltid en absolut sökväg. Men när du sparar i HTML-filformat anges en relativ sökväg i LibreOffice om du aktiverar det här alternativet.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Spara URL:er relativt till Internet

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Standardfilformat och ODF-inställningar

ODF-formatversion

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Dokumenttyp

Anger för vilken dokumenttyp du vill definiera standardfilformatet.

Spara alltid som

Anger att dokument av den typ som är markerad till vänster ska sparas som den här filtypen. Du kan markera en annan filtyp för det aktuella dokumentet i dialogrutan Spara som.

Varna om dokumentet inte sparas i ODF- eller standardformat

Du kan välja att få ett varningsmeddelande när du sparar dokumentet i ett annat format än OpenDocument, eller i ett annat format än standardformatet, under Läs in/spara – Allmänt i dialogrutan Alternativ.

Du kan välja vilket filformat som ska användas som standard när du sparar dokument av olika typer. Om du t.ex. ofta byter dokument med personer som använder Microsoft Office, kan du ange att LibreOffice ska använda Microsoft Office-filformat som standard.

warning

Vissa alternativ kan inte återställas när de börjat ändras. Ändra isåfall antingen tillbaka manuellt eller klicka på Avbryt och öppna Alternativ-dialogrutan igen.


Stötta oss!