LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories. These settings are saved automatically.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice.


Användardata

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

Allmänt

Anger allmänna inställningar för LibreOffice.

View

Specifies view options.

Utskriftsalternativ

Anger skrivarinställningsalternativen.

Paths

Det här området innehåller standardsökvägar till viktiga mappar i LibreOffice. De här sökvägarna kan redigeras av användaren.

Teckensnitt

Ersätter ett teckensnitt med det teckensnitt du anger. Ersättningen ersätter bara ett teckensnitt vid visning på skärmen eller utskrift. Det påverkar inte de teckensnittsinställningar som är sparade i dokumentet.

Säkerhet

Definierar säkerhetsalternativ för att spara dokument, för webbanslutningar och för att öppna dokument som innehåller makron.

Application Colors

Anger färgerna för LibreOffice-gränssnittet. Du kan spara de aktuella inställningarna som ett färgschema och använda dem senare.

Tillgänglighet

Konfigurerar alternativen som gör LibreOffice-programmen mer tillgängliga för användare med nedsatt syn, begränsad rörlighet eller andra funktionshinder.

Avancerat

Anger stödalternativ för javaprogram i LibreOffice, inklusive vilken JRE (Java Runtime Environment) som ska användas. Du kan även ange om du vill använda experimentella (instabila) funktioner så som makroinspelning.

Basic IDE

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

Online-uppdatering

Specifies some options for the automatic notification and downloading of online updates to LibreOffice.

OpenCL

OpenCL is a technology to speed up calculation on large spreadsheets.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!