Alternativ

Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan anpassa programkonfigurationen.

Alla dina inställningar sparas automatiskt. Om du vill expandera en post dubbelklickar du på den eller klickar på plustecknet. Om du vill komprimera en post klickar du på minustecknet eller dubbelklickar på posten.

note

You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the LibreOffice Writer entry, and so on for all modules of LibreOffice.


Så här använder du det här kommandot...


Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

Läs in/spara

Anger allmänna inställningar för inläsning/spara.

Språkinställningar

Definierar egenskaper för övriga språk.

LibreOffice Writer

De här inställningarna bestämmer hur textdokument som är skapade i LibreOffice ska hanteras. Det går också att göra inställningar för det aktuella textdokumentet.

LibreOffice Writer/Webb

Anger grundinställningar för LibreOffice dokument i HTML-format.

LibreOffice Calc

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice Impress

Definierar olika inställningar för nya presentationsdokument, t.ex. vilket innehåll som ska visas, vilken måttenhet som används, om och hur rasterjustering används.

LibreOffice Draw

Definierar globala inställningar för teckningsdokument, inklusive vilket innehåll som ska visas, vilken skala som ska användas, rasterjustering och vilket innehåll som ska skrivas ut som standard.

LibreOffice Math

Definierar utskriftsformat och utskriftsalternativ för alla nya formeldokument. De här alternativen gäller om du vill skriva ut en formel direkt från LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Diagram

Defines the general settings for charts.

Internet

Specifies Internet settings.

Stötta oss!