Forms Submenu

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Forms.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

Anger om guiden ska startas automatiskt när en ny kontroll infogas. Denna inställning gäller för alla dokument.

Kontrollfältegenskaper

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Formuläregenskaper

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Formulär-Navigator

Öppnar fönstret Formulärnavigator. I fönstret Formulärnavigator visas alla formulär och underformulär i det aktuella dokumentet tillsammans med respektive kontroller.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Lägg till fält

Öppnar ett fönster där du väljer ett databasfält som kan läggas till i ett formulär eller en rapport.

Öppna i redigeringsläge

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Stötta oss!