LibreOffice och Internet

Det här avsnittet innehåller information om Internet. En Internet-ordlista förklarar de viktigaste begreppen.

Webbsidor

Om du vill skapa en ny webbsida på Internet öppnar du ett nytt HTML dokument genom att välja Arkiv - Nytt.

Stötta oss!