Ordlistor

Det här avsnittet innehåller en allmän ordlista med tekniska termer som används i LibreOffice, och en lista med Internet-termer.

Allmän ordlista

För att det ska bli lättare för dig att komma igång med LibreOffice, innehåller den här ordlistan förklaringar av de viktigaste facktermerna som du kommer att stöta på.

Glossary of Internet Terms

If you are a newcomer to the Internet, you will be confronted with unfamiliar terms: browser, bookmark, email, homepage, search engine, and many others. To make your first steps easier, this glossary explains some of the more important terminology you may find in the Internet, intranet, mail and news.

Stötta oss!