Ordlistor

Det här avsnittet innehåller en allmän ordlista med tekniska termer som används i LibreOffice, och en lista med Internet-termer.

Allmän ordlista

För att det ska bli lättare för dig att komma igång med LibreOffice, innehåller den här ordlistan förklaringar av de viktigaste facktermerna som du kommer att stöta på.

Lista över internet-termer

Om du är ny på internet så kommer du att stöta på obekanta termer: webbläsare, bokmärken, mejl, hemsidor, sökmotorer, och många fler. För att underlätta de första stegen tar den här gloslistan upp och förklarar några av de viktigaste termerna som du kommer att hitta på internet, intranät, mejl och webbnyheter.

Stötta oss!