Verktygsraden Redigera punkter

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Med de här funktionerna kan du redigera punkterna i en kurva eller ett objekt som är konverterat till en kurva. Följande ikoner är tillgängliga:

Redigera punkter

Med ikonen Redigera punkter kan du sätta på eller stänga av redigeringsläget för bézierobjekt. I redigeringsläget kan enskilda punkter i ett ritobjekt markeras.

Icon Edit Points

Redigera punkter

Flytta punkter

Aktiverar ett läge där du kan flytta punkter. Muspekaren visar en liten tom kvadrat när den befinner sig på en punkt. Dra punkten till en annan plats. Kurvan följer rörelsen på båda sidor om punkten. Kurvavsnittet mellan de följande punkterna ändrar form.

Om du pekar på kurvan mellan två punkter eller på ytan i en sluten kurva, trycker ned musknappen och drar, så flyttas hela kurvan utan att formen ändras.

Icon Move Points

Flytta punkter

Infoga punkter

Aktiverar infogningsläge. I det här läget kan du infoga punkter. Du kan också flytta punkter, precis som i flyttningsläget. Om du däremot klickar på kurvan mellan två punkter och flyttar musen litet medan du håller ned musknappen, så infogar du en ny punkt. Punkten är en jämn punkt och linjerna till kontrollpunkterna är parallella och förblir så när de flyttas.

Om du vill skapa en hörnpunkt måste du först infoga antingen en jämn punkt eller en symmetrisk punkt som sedan omvandlas till en hörnpunkt med Sätt hörnpunkt.

Icon Insert Points

Infoga punkter

Radera punkter

Använd ikonen Ta bort punkter om du vill ta bort en eller flera markerade punkter. Om du vill markera flera punkter klickar du på punkterna medan du håller ned Skift.

Markera punkterna först och klicka sedan på den här ikonen. Du kan även trycka på Delete-tangenten.

Icon Delete Points

Radera punkter

Dela kurvan

Med ikonen Dela upp kurva kan du dela upp en kurva. Markera den punkt eller de punkter där du vill dela upp kurvan och klicka på ikonen.

Icon Split Curve

Dela kurvan

Omvandla till kurva

Konverterar en kurva till en rak linje eller en rak linje till en kurva. Om du markerar en enda punkt konverteras kurvan före punkten. Om du markerar två punkter konverteras kurvan mellan punkterna. Om du markerar mer än två punkter konverteras en annan del av kurvan varje gång du klickar på ikonen. Om det behövs kan rundade punkter konverteras till hörnpunkter och hörnpunkter till rundade punkter.

Om ett kurvsegment är rakt har ändpunkterna på den raka delen högst en kontrollpunkt vardera. De kan inte omvandlas till rundade punkter om Du inte först omvandlar den räta linjen till en kurva igen.

Icon Convert to Curve

Omvandla till kurva

Hörnpunkt

Konverterar den markerade punkten eller punkterna till hörnpunkter. Hörnpunkter har två flyttbara kontrollpunkter, som är oberoende av varandra. En kurvlinje går därför inte rätt igenom en hörnpunkt, utan formar ett hörn.

Icon Corner Point

Hörnpunkt

Jämn övergång

Konverterar en hörnpunkt eller symmetrisk punkt till en jämn punkt. Båda kontrollpunkterna för hörnpunkten justeras parallellt, och kan bara flyttas samtidigt. Kontrollpunkterna kan vara olika långa, vilket gör att du kan variera kurvornas grad.

Icon Smooth Transition

Jämn övergång

Symmetrisk övergång

Med den här ikonen konverterar du en hörnpunkt eller en jämn punkt till en symmetrisk punkt. Hörnpunktens båda kontrollpunkter är justerade parallellt och har samma längd. De kan bara flyttas samtidigt och är lika mycket böjda åt båda hållen.

Icon Symmetric Transition

Symmetrisk övergång

Slut Bézier

Sluter en linje eller en kurva. En linje sluts genom att den sista punkten ansluts till den första punkten, vilken indikeras av en förstorad kvadrat.

Icon Close Bézier

Slut Bézier

Reducera punkter

Markerar den aktuella punkten eller de aktuella punkterna för borttagning. Det här händer om punkten finns på en rak linje. Om du konverterar en kurva eller en polygon med ikonen Konvertera till kurva till en rak linje, eller om du ändrar en kurva med musen så att en punkt ligger på den raka linjen, så tas den bort. Den vinkel från vilken punktreduktion ska äga rum

Icon Eliminate Points

Reducera punkter

Stötta oss!