Verktygsraden Formulärdesign

Verktygsraden Formulärdesign visas om du markerar ett formulärobjekt när du arbetar i designläge.

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Icon Bring to Front

Längst fram

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Icon Send to Back

Längst bak

Urval

Icon Select

Med den här ikonen växlar du muspekaren till markeringsläge eller deaktiverar detta läge. Markeringsläget används för att markera det aktuella formulärets kontrollfält.

Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Kontrollfältegenskaper

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Control Properties

Formuläregenskaper

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form Properties

Form Properties

Datanavigator

Anger datastrukturen för aktuellt Xforms-dokument.

Formulär-Navigator

Öppnar fönstret Formulärnavigator. I fönstret Formulärnavigator visas alla formulär och underformulär i det aktuella dokumentet tillsammans med respektive kontroller.

Icon Form Navigator

Formulär Navigator

Lägg till fält

Öppnar ett fönster där du väljer ett databasfält som kan läggas till i ett formulär eller en rapport.

Icon Add Field

Lägg till fält

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Ordningsföljd för aktivering

Öppna i redigeringsläge

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Öppna i utkastläget

Automatic Control Focus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Position och storlek

Ändrar storlek, flyttar, roterar eller snedställer det markerade objektet.

Icon Position and Size

Position och storlek

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Fäst mot raster

Anger om ramar, teckningselement och kontroller bara ska flyttas mellan rasterpunkter. Om du bara vill ändra stödrastrets status för den aktuella åtgärden drar du ett objekt medan du håller ned .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Hjälplinjer vid förflyttning

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Hjälplinjer vid förflyttning

Stötta oss!