Verktygsraden Sökningsutkast

När du skapar eller redigerar en SQL-sökning kan du använda ikonerna på raden Sökningsutkast för att styra visningen av informationen.

Beroende på om du har skapat sökningen eller vyn på fliken Design eller SQL visas följande ikoner:

Utför

Kör SQL-sökningen och visar sökningens resultat. Funktionen Kör sparar inte sökningen.

Run Query Icon

Utför

Radera sökning

Tömmer sökningen och tar bort alla tabeller från utkastfönstret.

Clear Query Icon

Töm sökningen

Switch Design View On/Off

Visar sökningens designvy eller SQL-vy.

 Switch Design View On/Off Icon

Switch Design View On/Off

Lägg till tabeller

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

Lägg till tabell...

Funktioner

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

Funktioner

Tabellnamn

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

Tabellnamn

Aliasnamn

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Aliasnamn

Entydiga värden

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

Distinkta värden

Under fliken SQL visas följande ikon:

Utför SQL-kommando direkt

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

Kör SQL-kommando direkt

Stötta oss!